ภาพกิจกรรม
การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้รับมอบหมายจาก สพป.สระแก้ว เขต 1 จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 “กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยได้รับเชิญวิทยากรจากสถานนีตำรวจภูธรคลองหาดมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำคำที่มาให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,22:05   อ่าน 137 ครั้ง