ภาพกิจกรรม
ตรวจฟันนักเรียน
      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาดี ได้เข้าตรวจสุขภาพฟัน ขอนักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,11:14   อ่าน 124 ครั้ง