ภาพกิจกรรม
แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Braincloud
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา นำโดยนางประกันเล็ก  โพธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นตัวแทนในการร่วมทดลอง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Braincloud เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ       โดย ผอ.ประกันเล็ก โพธิชัย ได้มอบหมายให้  ครูวีระพงษ์  อุทะลา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ทำการสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
ทำการวิเคราะห์ วิจัย ต่อไป

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,19:48   อ่าน 167 ครั้ง