ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิเทศออนไลน์
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   ได้เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.5–ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศออนไลน์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      #INFORMATION GAP #เทคนิคการจัดกิจกรรมโดยใช้ดิกชันนารี     
    นางประกันเล็ก  โพธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา      ได้มอบหมายให้คุณครูฉัตรธิดา รัตนดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมการนิเทศออนไลน์ ด้วย Application Google Meet จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1เพื่อพัฒนาตามจุดเน้นภาษาอังกฤษต้องดี   ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,19:57   อ่าน 162 ครั้ง