ภาพกิจกรรม
อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
     วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา นำโดยนางประกันเล็ก  โพธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
และคุณครู ได้เข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย เป็นช่องทางการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เพื่อนำความรู้ แนวคิดมาปรับใช้    ทั้งนี้        นางประกันเล็ก โพธิชัย ได้มอบนโยบายให้คณะครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทุ่มเทความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนานักเรียน และยังสนับสนุนให้คณะครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอหลายช่องทาง โดยให้คณะครูเข้าอบรมตามความสนใจทั้งนี้คณะครูโรงเรียนมหาธิคุณได้เข้าสมัครอบรมทุกท่าน 100 %

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,19:59   อ่าน 178 ครั้ง