ภาพกิจกรรม
เข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” และหลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างศธ. เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด”
เมื่อวันที่ 10 และ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา นำโดยนางประกันเล็ก  โพธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู ได้เข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” และหลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างศธ. เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เพื่อนำความรู้ แนวคิดมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,20:04   อ่าน 170 ครั้ง