ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
ที่อยู่  :  174 หมู่ 1 ตำบลเบญจขร 
อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  27260
โทรศัพท์   089-2151561 , 098-4053353
Email :  mahathikun@sk1edu.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/Mahathikunwittaya