ข้อมูลติดต่อหน่วยงานตราสัญลักษณ์ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1027740070
รหัส Smis 8 หลัก :  27010081
รหัส Obec 6 หลัก :  740070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  มหาธิคุณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Mahathikunwitthaya
ที่อยู่ :  174 หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้ำคำ
ตำบล :  เบญจขร
อำเภอ :  คลองหาด
จังหวัด :  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :  27260
โทรศัพท์ :  089-2151561 , 098-4053353
โทรสาร :  -
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  21สิงหาคม2532
อีเมล์ :  mahathikun@sk1edu.go.th
เว็บไซต์ :  http://mahathikun.ac.th/mainpage
Facebook :  https://www.facebook.com/Mahathikunwittaya
กลุ่มโรงเรียน :  หาดไทรทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เบญจขร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     12 กม.