กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document 1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
2.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ปีพ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document 2.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ปีพ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
3. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง