ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
          แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  เนื่องด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาทางการศึกษา  ได้จัดสรรเงินอุหนุนให้สำหรับนักเรียนยากจน  โดยทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง ผู้ปกครองที่ได้รับหนังสือ  ให้มารับในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน  และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  ทางโรงเรียนขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยด้วย
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,20:49   อ่าน 8331 ครั้ง