คณะผู้บริหาร

นางประกันเล็ก โพธิชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา