ปฐมวัย

นางนกขลักษณ์ เฉยฉิว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1