กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอาทิตย์ บุตรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0989659162
อีเมล์ : kukook.com2528@gmail.com