ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 1 ตำบเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านโดยการนำของนายคงศักดิ์ สีกล่ำ กำนันตำบลซับมะกรูดและนายบุญเลิศ ปลื้มมะลัง แพทย์ประจำตำบลในสมัยนั้น ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด การจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกนั้น จัดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา โดยโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ได้จัดครูมาทำการสอน และเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้นต่อมาได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2523 จนกระทั่ง พ.ศ. 2524จึงได้มีการบรรจุครูมาสอนและได้งบประมาณมาสร้าง อาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน